Yksityisille

Lakiasiainpalvelut yksityisille

Sopimusoikeus

 • Asunto-osakkeen kauppakirjat
 • Kiinteistön kauppakirjat
 • Vuokrasopimukset (huoneiston ja kiinteistön vuokraus sekä niihin liittyvät neuvottelut)
 • Maankäytön sopimukset (rasitussopimus, maa-ainesten otto yms.)
 • Aineetonta omaisuutta koskevat sopimukset (patentointi, mallisuoja, tavaramerkki ja lisensointi).

Ota yhteyttä!

Perheoikeus

 • Avioehtosopimukset
 • Avioerot ja avoerot
 • Yhteiselämän päättäminen ja ositus
 • Lasten huolto ja tapaamisoikeus: neuvottelut ja sopimukset
 • Edunvalvontavaltakirjat, toimiminen edunvalvojana intressikonfliktissa sekä edunvalvontaan liittyvät asiainhoito ja tilitykset holhousviranomaiselle

Ota yhteyttä!

Perintöoikeus

 • Testamenttien laatiminen ja niiden toimeenpano
 • Lahjakirjat
 • Perunkirjoitukset
 • Kuolinpesien selvitys- ja hallintapalvelut
 • Perinnönjaot
 • Avustaminen perintöriidoissa
 • Perintöosuuden luovutus
 • Lahjaverosuunnittelu, eri vaihtoehtoja koskevat laskelmat
 • Perintöverosuunnittelu, eri vaihtoehtoja koskevat laskelmat
 • Perintö- ja lahjaverotusta koskevat ennakkotiedot ja valitukset
 • Kansainväliset perintökysymykset

Ota yhteyttä!

Yrittäjyys

 • Minustako yrittäjä: omien yrittäjävahvuuksien alkukartoitus, liiketoimintasuunnitelman rakentaminen
 • Keksinnöstä tuotteeksi
 • Innovaatiosta yritykseksi
 • Yritysmuodon valinta ja alkavan yrittäjän rahoituskanavat
 • Aloittavan yrittäjän verokysymykset
 • Aloittavan yrittäjän riskikartoitus

Ota yhteyttä!

Verotus

 • Yksityishenkilön veropaketti (sisältää veroehdotuksen läpikäynnin ja muutokset)
 • Luovutusvoittoverotuksen ja varainsiirtoverotuksen haasteet
 • Kiinteistöverotuksen haasteet
 • Verotusta koskevat ennakkotiedot
 • Verotuksen oikaisuvaatimukset ja verovalitukset
 • Yksityishenkilön verosuunnittelu
 • Kansainvälinen henkilöverotus

Ota yhteyttä!


Lakiasiat


Yrittäjyys


Sopimusoikeus


Verotus


Konsultointi


Lakiasiat


Yrittäjyys


Verotus


Konsultointi


Sopimusoikeus

Aurinkolahden Laki

Postiosoite

Aurinkotuulenkatu 20 C 54, 00990 Helsinki


+358 (0)50 412 1283

info@aurinkolahdenlaki.fi

www.aurinkolahdenlaki.fi


Tietosuojaseloste