Yritys­saneeraus ja liike­toiminnan tervehdyt­täminen

Yritys­saneeraus ja liiketoiminnan tervehdyttäminen

Yrityssaneeraus ja liiketoiminnan vapaaehtoinen tervehdyttäminen ovat tehokkaita keinoja kääntää yrityksen tappiollinen toiminta kannattavaksi. Suomen yrityssaneerauslaki on joustavuudessaan maailman parhaita ja mikäli ollaan ”ajoissa liikkeellä” vapaaehtoisessa tervehdyttämisessä on käytettävissä vielä laajempi joukko keinoja. Voimme hyvin sanoa, että meillä on keinot ratkaista kaikki yrityksen talousvaikeudet, mikäli yrittäjällä on tahtoa ja halua tehdä päätöksiä sekä selvittää ja ratkaista yrityksen ongelmia.

Yrityksen taloudelliset vaikeudet ovat yleensä yhden tai useamman tekijän seurausta

Mikäli yksi ainoa tekijä on ajanut yrityksen taloudelliseen ahdinkoon (esimerkiksi yhtiön päärahoittaja on irtisanonut yhtiön lainat), tilanteesta selviytyminen edellyttää virallista yrityssaneerausta tai vapaaehtoista velkojen järjestelyä. Useista tekijöistä johtuvat talousvaikeudet vaativat yleensä koko liiketoiminnan läpikäyntiä ja onnistuminen edellyttää yrityksen vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin perustuvia luovia ratkaisuja. Näissä moniongelmaisissa yrityksissä saneerauksen aikana joudutaan puuttumaan useisiin liiketoiminnan osa-alueisiin.

Jos taloudelliset vaikeudet ovat yhden tekijän aiheuttamia, ne yleensä ovat akuutteja ja vakavia. Tällöin yrityksen pelastaminen edellyttää usein hakeutumista yrityssaneeraukseen. Tässä voidaan jatkaa edellä olevaa esimerkkiä. Jos yrityksen päärahoittaja on irtisanonut lainat, yrityksen kannattaa hakeutua yrityssaneeraukseen, jonka aikana velat järjestellään yrityksen maksukyvyn mukaisiksi. Tällaisessa tilanteessa saneerauksessa keskitytään yhden ongelman ratkaisemiseen ja eliminointiin.

Vanha sanonta: ”Aika on rahaa” pätee erittäin hyvin taloudellisissa vaikeuksissa oleviin yrityksiin

Suomalaisilla yrittäjillä ja yritysjohtajilla on tapana sinnitellä talousvaikeuksien kanssa liian pitkään ilman yrityksen ulkopuolista apua. Odottelu ei kuitenkaan muuta yrityksen tilannetta paremmaksi. Passiivinen odottelu johtaa maksuvalmiuden heikkenemiseen ja yrityksen pelastamiseen havahdutaan usein vasta sitten kun konkurssihakemus on käräjäoikeudessa vireillä ja sitä ennen yrityksen muutenkin niukat taloudelliset resurssit on hukattu tappiolliseen toimintaan.

30 vuoden kokemuksella

Lakiasiaintoimisto Aurinkolahden Laki ja sen yhteistyökumppanit hallitsevat liiketoiminnan saneerauksen ja tervehdyttämisen lähes 30 vuoden kokemuksella eri liiketoiminnan sektoreilta, yritysjuridiikasta, yrityssaneerauksesta, laskentatoimesta ja verotuksesta. Hallitsemme yrityssaneerauksen ja vapaaehtoisen saneerauksen prosessit kokonaisvaltaisesti saneerauksen suunnittelusta aina saneerausohjelman päättymiseen asti. Toimintatapamme on käytännönläheisiä ratkaisuja etsivä ja toimimme tiiviissä yhteistyössä yrittäjän kanssa yritystoiminnan tervehdyttämiseksi.

Yhteistyöverkostomme kautta pystymme järjestämään, tietyin edellytyksin, yrityksen taloudellisen tervehdyttämisen edellyttämää rahoitusta.

Hoidamme myös yritystoiminnan alasajoon liittyviä toimeksiantoja silloin, kun taloudellisissa vaikeuksissa oleva yritystoimintaa ei voida enää saneerauksen keinoin palauttaa elinkelpoiseksi ja kun yritystoiminnan jatkamisedellytyksiä ei enää ole.

Asiakaskuntamme koostuu mitä erilaisimmista yrityksistä ympäri Suomea. Toimimme joustavasti ympäri maata.

Ota yhteyttä!


Lakiasiat


Yrittäjyys


Sopimusoikeus


Verotus


Konsultointi


Lakiasiat


Yrittäjyys


Verotus


Konsultointi


Sopimusoikeus

Aurinkolahden Laki

Postiosoite

Aurinkotuulenkatu 20 C 54, 00990 Helsinki


+358 (0)50 412 1283

info@aurinkolahdenlaki.fi

www.aurinkolahdenlaki.fi


Tietosuojaseloste